nGày 21/10/2019

Thách thức danh hài Tập 15 full – 23/1/2019 – Tập cuối

Thách thức danh hài Tập 15 full – 23/1/2019 – Tập cuối

Thí sinh giống y Lê Giang khóc nức nở vì gặp Trấn Thành

Thách thức danh hài Tập 15 full – 23/1/2019 – Tập cuối