1 October, 2020

Tâm đầu ý hợp Tập 20 Full – 15/9/2020

Huỳnh Mến khóc khi Minh Thiện mất râu, Phạm Lịch tố Toàn Trung thích giả gái