27 February, 2021

Siêu Trí Tuệ Việt Nam Tập11 – 30/1/2021 – Mùa 2 – Trận cuối

Siêu Trí Tuệ Việt Nam Tập11 – 30/1/2021 – Mùa 2 – Trận cuối

Trận chiến cuối – “song Hoàng” trở lại với màn đấu nghẹt thở

Siêu Trí Tuệ Việt Nam Tập11 – 30/1/2021 – Mùa 2 – Trận cuối