27 February, 2021

Siêu Trí Tuệ Việt Nam Tập 8 – 9/1/2021 – Mùa 2

Siêu Trí Tuệ Việt Nam Tập 8 – 9/1/2021 – Mùa 2

Trấn Thành, Tóc Tiên sốc vì cao thủ trí tuệ bất ngờ bị đả bại

Siêu Trí Tuệ Việt Nam Tập 8 – 9/1/2021 – Mùa 2