nGày 17/01/2019

Siêu mẫu Việt Nam Tập 2 Full – 1/9/2018

Siêu mẫu Việt Nam Tập 2 Full – 1/9/2018

Team nào sẽ chiến thắng trong thử thách Super Pose đầu tiên?

Siêu mẫu Việt Nam Tập 2 Full – 1/9/2018