2 March, 2021

Sao nhập ngũ Tập 8 Full – 24/1/2021

Sao nhập ngũ Tập 8 Full – 24/1/2021

Diệu Nhi & Kỳ Duyên vươn lên dẫn đầu, nguy cơ bể thuyền Mũi trưởng & Hậu Hoàng

Sao nhập ngũ Tập 8 Full – 24/1/2021