nGày 15/12/2019

Sao nhập ngũ Tập 5 Full – 1/12/2019 – Mùa 9

Sao nhập ngũ Tập 5 Full – 1/12/2019 – Mùa 9

Jun Phạm chấn thương nặng, Huy Khánh nhận bài học đắt giá

Sao nhập ngũ Tập 5 Full – 1/12/2019 – Mùa 9