nGày 15/12/2018

Sao nhập ngũ Tập 4 Full – 4/8/2018 – SS6

Sao nhập ngũ Tập 4 Full – 4/8/2018 – SS6

Thử thách cực hạn – Nỗ lực để tốt hơn hay loại mình khỏi tập thể?Mr Cần Trô chuyển mình mạnh mẽ, Đại Nhân bật khóc, Juun Đăng Dũng ngất trên thao trường.

Sao nhập ngũ Tập 4 Full – 4/8/2018 – SS6