nGày 20/03/2019

Sao nhập ngũ Tập 3 Full – 28/7/2018 – SS6

Sao nhập ngũ Tập 3 Full – 28/7/2018 – SS6

Đại Nhân, Juun Đăng Dũng bứt phá. Xuân Nghị phát ngôn gây sốc

Sao nhập ngũ Tập 3 Full – 28/7/2018 – SS6