nGày 15/12/2019

Sao nhập ngũ Tập 3 Full – 17/11/2019 – Mùa 9

Sao nhập ngũ Tập 3 Full – 17/11/2019 – Mùa 9

“Hố đen” A. Đức giành giật với La Thành, Jun Phạm cân team đạt loại giỏi

Sao nhập ngũ Tập 3 Full – 17/11/2019 – Mùa 9