nGày 20/03/2019

Sao nhập ngũ Tập 2 Full – 21/7/2018 – SS6

Sao nhập ngũ Tập 2 Full – 21/7/2018 – SS6

Mr Cần Trô phát ngôn gây sốc, Đại Nhân say sưa hát karaoke nơi thao trường, Juun Đăng Dũng mạnh mẽ vượt qua thử thách khó nhằn.

Sao nhập ngũ Tập 2 Full – 21/7/2018 – SS6