23 October, 2020

Sàn Đấu Ca Từ Tập 9 Full – 2/10/2020 – Mùa 5

Minh Xù thất vọng vì Gia Huy và Mina Phan “chơi cho vui”

https://www.youtube.com/watch?v=z7HnYrXavNg