nGày 23/10/2019

Sàn đấu ca từ Tập 9 full – 14/6/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 9 full – 14/6/2019 – Mùa 3

| Bi Max tranh thủ cơ hội “làm khó” Chi Dân và S.T

Sàn đấu ca từ Tập 9 full – 14/6/2019 – Mùa 3