nGày 15/12/2019

Sàn đấu ca từ Tập 9 Full – 1/12/2019 – Mùa 4

Sàn đấu ca từ Tập 9 Full – 1/12/2019 – Mùa 4

Khả Như, Bùi Công Nam tương tàn vì Ánh Dương

Sàn đấu ca từ Tập 9 Full – 1/12/2019 – Mùa 4