nGày 06/12/2019

Sàn đấu ca từ Tập 8 Full – 24/11/2019 – Mùa 4

Sàn đấu ca từ Tập 8 Full – 24/11/2019 – Mùa 4

Linh Ka ghen tị với “độ tình” của Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương

Sàn đấu ca từ Tập 8 Full – 24/11/2019 – Mùa 4