nGày 20/08/2019

Sàn đấu ca từ Tập 7 full – 31/5/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 7 full – 31/5/2019 – Mùa 3

Khả Như điêu đứng trước giọng ca phi giới tính của Tùng Anh

Sàn đấu ca từ Tập 7 full – 31/5/2019 – Mùa 3