1 October, 2020

Sàn Đấu Ca Từ Tập 7 Full – 11/9/2020 – Mùa 5

Chí Thiện, Khánh Chi “chê” giải thưởng lớn