nGày 15/09/2019

Sàn đấu ca từ Tập 6 full – 24/5/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 6 full – 24/5/2019 – Mùa 3

Quang Trung khoe giọng khiến “đàn chị” Hạ Trâm mê mẩn

Sàn đấu ca từ Tập 6 full – 24/5/2019 – Mùa 3