nGày 17/09/2019

Sàn đấu ca từ Tập 5 full – 17/5/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 5 full – 17/5/2019 – Mùa 3

Lê Giang choáng váng khi nghe Sam mượn rượu tỏ tình Anh Đức

Sàn đấu ca từ Tập 5 full – 17/5/2019 – Mùa 3