26 September, 2020

Sàn Đấu Ca Từ Tập 4 Full – 21/8/2020 – Mùa 5

Trịnh Thăng Bình đòi nghỉ quay, bất chấp chơi gian đội Ali Hoàng Dương