nGày 20/09/2019

Sàn đấu ca từ Tập 4 full – 11/5/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 4 full – 11/5/2019 – Mùa 3

Sam ghen ra mặt vì Fanny liên tục thả thính Ngô Kiến Huy

Sàn đấu ca từ Tập 4 full – 11/5/2019 – Mùa 3