20 September, 2020

Sàn Đấu Ca Từ Tập 3 Full – 7/8/2020 – Mùa 5

UNI5 đối đầu Monstar, quyết phân thắng bại