nGày 20/09/2019

Sàn đấu ca từ Tập 3 full – 26/4/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 3 full – 26/4/2019 – Mùa 3

Lâm Khánh Chi giành được 2 trai đẹp Jsol, Tô Luýt

Sàn đấu ca từ Tập 3 full – 26/4/2019 – Mùa 3