nGày 20/09/2019

Sàn đấu ca từ Tập 2 full – 19/4/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 2 full – 19/4/2019 – Mùa 3

Tiểu Trường Giang theo đuổi dòng nhạc Ngô Kiến Huy

Sàn đấu ca từ Tập 2 full – 19/4/2019 – Mùa 3