nGày 23/10/2019

Sàn đấu ca từ Tập 13 full – 12/7/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 13 full – 12/7/2019 – Mùa 3

Ái Phương đổi style, ăn mặc “chặt chém” Sam, Bắp

Sàn đấu ca từ Tập 13 full – 12/7/2019 – Mùa 3