nGày 14/11/2019

Sàn đấu ca từ Tập 12 full – 5/7/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 12 full – 5/7/2019 – Mùa 3

Đại Nhân, Tronie Ngô thích thú khi bất ngờ gặp gỡ các “tân binh” vpop

Sàn đấu ca từ Tập 12 full – 5/7/2019 – Mùa 3