nGày 15/11/2019

Sàn đấu ca từ Tập 11 full – 28/6/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 11 full – 28/6/2019 – Mùa 3

“Thánh phá bài” Puka và Sam hội ngộ, ai sẽ là “vua phá hit”

Sàn đấu ca từ Tập 11 full – 28/6/2019 – Mùa 3