nGày 21/10/2019

Sàn đấu ca từ Tập 10 full – 21/6/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 10 full – 21/6/2019 – Mùa 3

Kay Trần hát ballad và rock “đốn tim” fan

Sàn đấu ca từ Tập 10 full – 21/6/2019 – Mùa 3