nGày 21/10/2019

Sàn đấu ca từ Tập 1 Full – 6/10/2019 – Mùa 4

Sàn đấu ca từ Tập 1 Full – 6/10/2019 – Mùa 4

Hạ Anh, Nam Anh, Quang Anh, Bo Bắp biến sàn đấu thành chiến trường

Sàn đấu ca từ Tập 1 Full – 6/10/2019 – Mùa 4