nGày 21/10/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 4 Full – 9/8/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 4 Full – 9/8/2019

‘Sóng Gió’ ập đến Kim Tử Long khi bị Vũ Hà dằn mặt ngay tại sàn đấu

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 4 Full – 9/8/2019