nGày 08/12/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 3 Full – 2/8/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 3 Full – 2/8/2019

Những màn thuyết phục khán giả cực hài hước của ban đấu giá

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 3 Full – 2/8/2019