nGày 08/12/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 2 Full – 26/7/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 2 Full – 26/7/2019

Kim Tử Long, Hồng Vân, Chí Tài, Dương Triệu Vũ , Lê Giang,

 

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 2 Full – 26/7/2019