nGày 21/10/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 10 Full – 20/9/2019

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 10 Full – 20/9/2019

Chàng trai xứ Quảng khiến nghệ sĩ Lê Giang đứng ngồi không yên

SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT Tập 10 Full – 20/9/2019