22 October, 2020

Rap Việt Tập 9 Full – 26/9/2020

Tage mang cả thế giới toán học vào rap cực đỉnh, Tlinh rơi vào vòng đấu định mệnh

https://www.youtube.com/watch?v=jTMs2wOW-QI