1 October, 2020

Rap Việt Tập 7 Full – 12/9/2020

Dế Choắt bước ra khỏi vùng an toàn, Lăng LD bất ngờ nhường đối thủ đi tiếp