20 September, 2020

Rap Việt Tập 5 Full – 29/8/2020

Dế Choắt, R.Tee tạo kỳ tích khi mang thơ Tố Hữu và hát xẩm lên sân khấu