29 September, 2020

Rap Việt Tập 4 Full – 22/8/2020

Cú twist lịch sử, sở hữu rapper 4 chọn Wowy vẫn bị Karik tung nón vàng cướp mất