24 January, 2021

Rap Việt Tập 3 Full – 16/8/2020

Rap Việt Tập 3 Full – 16/8/2020

Rhymastic thị phạm cực gắt cách giành Lăng LD vì bức xúc Binz, Karik, Wowy

Rap Việt Tập 3 Full – 16/8/2020