4 December, 2020

Rap Việt Tập 15 Full – 7/11/2020 – Chung kết 1

Đây là thế hệ mới của Rap Việt