30 November, 2020

Rap Việt Tập 14 Full – 31/10/2020

Karik đặt tham vọng lớn lên Ricky Star, Lăng LD khóc nghẹn ở màn trình diễn để đời