23 November, 2020

Rap Việt Tập 13 Full – 24/10/2020

Trận đấu hủy diệt, Binz hóa lo cho học trò cưng vì cú ra đòn át vía từ RPT MCK