26 October, 2020

Rap Việt Tập 11 Full – 10/10/2020

Dế Choắt, 16 Typh, Hydra, AK49, Thành Draw, Đạt Dope quyết đấu cực căng