26 October, 2020

Rap Việt Tập 10 Full – 3/10/2020

Cuộc chiến những con quái vật, Ricky Star & R.Tee tái hiện cả Sơn Tinh – Thủy Tinh

https://www.youtube.com/watch?v=JLziT15oR4Q