nGày 18/06/2019

Quý ông hoàn hảo Tập 6 Full – 12/1/2019

Quý ông hoàn hảo Tập 6 Full – 12/1/2019

Quán quân QOHH là đồng hương của Hoa hậu H’Hen Niê hát hay hơn ca sĩ

Quý ông hoàn hảo Tập 6 Full – 12/1/2019