nGày 16/07/2019

Quý ông hoàn hảo Tập 18 Full – 6/4/2019

Quý ông hoàn hảo Tập 18 Full – 6/4/2019

Tuyền Mập bất ngờ vì thí sinh xử lý tình huống kém văn minh

Quý ông hoàn hảo Tập 18 Full – 6/4/2019