nGày 20/10/2018

Quý ông đại chiến Tập 1 full – 5/5/2018

Quý ông đại chiến Tập 1 full – 5/5/2018

Quý Ông Đại Chiến | Tập 1 Full: HariWon Ninh Dương Lan Ngọc Và Lâm Vỹ Dạ Gục Đỗ Trước Các Quý Ông. Quý Ông Đại Chiến – Man O Man chương trình do Công Ty Đông Tây Promotion thực hiện. Một chương trình đề cao tất cả các quý ông cá tính, lịch lãm, tài năng. Họ sẽ thể hiện tất cả bản lĩnh của mình để chinh phục ban bình luận

Quý ông đại chiến Tập 1 full – 5/5/2018