nGày 21/10/2019

Qủa Cầu Bí Ẩn tập 22 Full – 28/7/2019

Qủa Cầu Bí Ẩn tập 22 Full – 28/7/2019

Team Châu Đăng Khoa, Orange, Song Luân, FungLa thay nhau hành hạ Ngô Kiến Huy

https://www.youtube.com/watch?v=uc7yAbfuUlc

Qủa Cầu Bí Ẩn tập 22 Full – 28/7/2019