nGày 19/07/2019

Phản ứng bất ngờ Tập 5 Full – 8/5/2019

Phản ứng bất ngờ Tập 5 Full – 8/5/2019

Ngô Kiến Huy, Sam phấn khích màn quăng miếng cực gắt của Trịnh Tú Trung

Phản ứng bất ngờ Tập 5 Full – 8/5/2019