nGày 15/09/2019

Phản ứng bất ngờ Tập 4 Full – 1/5/2019

Phản ứng bất ngờ Tập 4 Full – 1/5/2019

Minh Dự thả thính Ngô Kiến Huy bất chấp khiến Sam, Võ Hạ Trâm chào thua

Phản ứng bất ngờ Tập 4 Full – 1/5/2019