nGày 19/07/2019

Phản ứng bất ngờ Tập 3 Full – 24/4/2019

Phản ứng bất ngờ Tập 3 Full – 24/4/2019

Ngô Kiến Huy, Sam chịu thua với độ nhây, lầy của Quang Trung, Anh Đức

Phản ứng bất ngờ Tập 3 Full – 24/4/2019